Black Clover (Episode 1-48) Subtitle Indonesia

Black Clover Episode 1-46 Subtitle Indonesia
Genre: Action, Sports, Shounen

PER EPISODENYA AKAN DI UPDATE DI SINI SO BOOKMARK YA

 

 

 

Black Clover Episode 01 — Samehadaku
Mp4 240p — (19.23 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (27.20 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.58 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.08 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 02 — Samehadaku
Mp4 240p — (22.06 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (31.02 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.59 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.14 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 03 — Samehadaku
Mp4 240p — (22.16 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (31.49 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.56 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.09 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.32 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.86 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 04 — Samehadaku
Mp4 240p — (22.83 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (32.17 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.56 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.09 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.32 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.86 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 05 — Samehadaku
Mp4 240p — (21.55 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (30.81 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.56 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.08 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Harhsub) — (75.33 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.85 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 06 — Samehadaku
Mp4 240p — (21.95 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (32.03 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.54 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.06 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.30 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.83 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 07 — Samehadaku
Mp4 240p — (21.95 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (32.00 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.55 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.07 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.31 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.84 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 08 — oploverz
Mp4 240p — (21.36 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (30.66 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (61.35 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (98.05 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Softsub) — (76.19 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Softsub) — (132.86 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 09 — Samehadaku
Mp4 240p — (23.65 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (34.93 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (77.29 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.13 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (77.06 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.90 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 10 — oploverz
Mp4 240p — (22.48 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (32.60 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (51.28 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (82.65 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (74.16 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.86 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 11 — Samehadaku
Mp4 240p — (21.25 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (30.37 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (77.26 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (140.49 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (76.19 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — ()
ZippyShare
Black Clover Episode 12 — Samehadaku
Mp4 240p — (21.52 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (31.82 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.58 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.12 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.32 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — ()
ZippyShare
Black Clover Episode 13 — oploverz
Mp4 240p — (19.08 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (26.83 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (58.29 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (140.49 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — ()
UsersCloud |
Mkv 720p (Hardsub) — ()
UsersCloud |
Black Clover Episode 14 — oploverz
Mp4 240p — (25.81 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (37.15 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (59.33 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (94.99 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (78.72 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (122.38 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 15 — oploverz
Mp4 240p — (25.85 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (37.43 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (59.99 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (98.96 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.68 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (134.48 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 16 — oploverz
Mp4 240p — (26.01 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (37.14 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (59.44 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (131.91 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.55 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (137.01 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 17 — samehadaku
Mp4 240p — (28.64 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (43.47 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.49 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (145.48 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.27 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (145.26 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 18 — oploverz
Mp4 240p — (27.44 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (39.78 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (58.75 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (97.74 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (79.34 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (139.25 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 19 — samehadaku
Mp4 240p — (25.75 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (38.42 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.57 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.13 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (80.51 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (126.02 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 20 — oploverz
Mp4 240p — (22.50 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (31.46 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (63.13 MB)
 Google Drive
Mp4 720p — (98.44 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.48 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (131.14 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 21 — samehadaku
Mp4 240p — (24.62 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (35.60 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.57 MB)
Google Drive
Mp4 720p — ()
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.33 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.89 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 22 — samehadaku
Mp4 240p — (27.48 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.14 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.57 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.12 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.33 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.89 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 23 — oploverz
Mp4 240p — (24.28 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (35.31 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (58.96 MB)
Google Drive
Mp4 720p — ()
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.23 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (130.46 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 24 — samehadaku
Mp4 240p — (28.89 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (43.21 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.58 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.13 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.36 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.92 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 25 — samehadaku
Mp4 240p — (26.51 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (39.33 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.54 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.07 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.32 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.84 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 26 — oploverz
Mp4 240p — (25.72 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (37.53 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (58.80 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (93.59 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (74.88 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (131.20 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 27 — samehadaku
Mp4 240p — (23.89 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.35 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.52 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.07 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.30 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.84 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 28 — samehadaku
Mp4 240p — (18.60 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.36 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.56 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.09 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.32 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.86 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 29 — samehadaku
Mp4 240p — (22.65 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.37 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.55 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.08 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.33 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.85 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 30 — oploverz
Mp4 240p — (22.57 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (33.79 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (53.61 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (87.69 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Softsub) — (74.28 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Softsub) — (130.73 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 31 — samehadaku
Mp4 240p — (22.24 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.37 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (80.71 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (145.69 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (80.49 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (145.46 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 32 — samehadaku
Mp4 240p — (20.81 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.30 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.43 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (136.97 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.20 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.74 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 33 — samehadaku
Mp4 240p — (22.76 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.37 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.58 MB)
 Google Drive
Mp4 720p — (137.16 MB)
 Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.36 MB)
 Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.94 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 34 — oploverz
Mp4 240p — (23.72 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (36.49 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (56.22 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (114.87 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (87.24 MB)
 Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.67 MB)
 Google Drive
Black Clover Episode 35 — samehadaku
Mp4 240p — (23.18 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.33 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.52 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.07 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.30 MB)
 Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.85 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 36 — samehadaku
Mp4 240p — (22.15 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.35 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.53 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.05 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.30 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.82 MB)
Google Drive
Black Clover Episode 37 — samehadaku
Mp4 240p — (24.26 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.28 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.47 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.06 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.25 MB)
Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — ()
Google Drive
Black Clover Episode 38 — samehadaku
Mp4 240p — (21.99 MB)
Google Drive
Mp4 360p — (41.35 MB)
Google Drive
Mp4 480p — (75.56 MB)
Google Drive
Mp4 720p — (137.11 MB)
Google Drive
Mkv 480p (Hardsub) — (75.33 MB)
 Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — ()
Google Drive
Black Clover Episode 39 — samehadaku
Mp4 240p — (23.87 MB)
ZippyShare
Mp4 360p — (34.42 MB)
ZippyShare
Mp4 480p — (75.45 MB)
ZippyShare
Mp4 720p — (137.04 MB)
ZippyShare
Mkv 480p (Hardsub) — (75.22 MB)
ZippyShare
Mkv 720p (Hardsub) — (136.81 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 40 — samehadaku
Mp4 240p — (23.53 MB)
ZippyShare
Mp4 360p — (41.36 MB)
ZippyShare
Mp4 480p — (75.57 MB)
ZippyShare
Mp4 720p — (137.10 MB)
ZippyShare
Mkv 480p (Hardsub) — (75.34 MB)
ZippyShare
Mkv 720p (Hardsub) — (136.87 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 41 — samehadaku
Mp4 240p — (25.59 MB)
ZippyShare
Mp4 360p — (41.34 MB)
ZippyShare
Mp4 480p — (75.54 MB)
ZippyShare
Mp4 720p — (137.05 MB)
ZippyShare
Mkv 480p (Hardsub) — (75.31 MB)
ZippyShare
Mkv 720p (Hardsub) — (136.82 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 42 — samehadaku
Mp4 240p — (26.14 MB)
ZippyShare
Mp4 360p — (41.35 MB)
ZippyShare
Mp4 480p — (75.54 MB)
ZippyShare
Mp4 720p — (137.08 MB)
ZippyShare
Mkv 480p (Hardsub) — (75.31 MB)
ZippyShare
Mkv 720p (Hardsub) — (136.85 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 43 — samehadaku
Mp4 240p — (26.11 MB)
ZippyShare
Mp4 360p — (41.37 MB)
ZippyShare
Mp4 480p — (75.57 MB)
ZippyShare
Mp4 720p — (136.97 MB)
ZippyShare
Mkv 480p (Hardsub) — (75.34 MB)
ZippyShare
Mkv 720p (Hardsub) — (136.74 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 44 — samehadaku
Mp4 240p — (29.80 MB)
ZippyShare
Mp4 360p — (41.35 MB)
ZippyShare
Mp4 480p — (75.54 MB)
ZippyShare
Mp4 720p — (137.11 MB)
ZippyShare
Mkv 480p (Hardsub) — (75.32 MB)
ZippyShare
Mkv 720p (Hardsub) — (136.88 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 45 — samehadaku
Mp4 240p — (26.22 MB)
ZippyShare
Mp4 360p — (41.35 MB)
ZippyShare
Mp4 480p — (75.56 MB)
ZippyShare
Mp4 720p — (137.12 MB)
ZippyShare
Mkv 480p (Hardsub) — (75.33 MB)
ZippyShare
Mkv 720p (Hardsub) — (136.90 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 46 — samehadaku
Mp4 240p — (26.22 MB)
ZippyShare | Google Drive
Mp4 360p — (41.35 MB)
ZippyShare | Google Drive
Mp4 480p — (75.56 MB)
ZippyShare | Google Drive
Mp4 720p — (137.12 MB)
ZippyShare | Google Drive
Mkv 1080p — (190.33 MB)
ZippyShare | Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.90 MB)
ZippyShare
Black Clover Episode 47 — samehadaku
Mp4 240p — (26.22 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mp4 360p — (41.35 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mp4 480p — (75.56 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mp4 720p — (137.12 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mkv 1080p — (188.33 MB)
ZippyShare | Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.90 MB)
ZippyShare | Google Drive
Black Clover Episode 48 — samehadaku
Mp4 240p — (26.22 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mp4 360p — (41.35 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mp4 480p — (75.56 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mp4 720p — (137.12 MB)
ZippyShare | Mp4Up | FileCloud
Mkv 1080p — (188.33 MB)
ZippyShare | Google Drive
Mkv 720p (Hardsub) — (136.90 MB)
ZippyShare | Google Drive

JANGAN LUPA SHARE BAGIKAN KE SOCIAL MEDIA YANG KALIAN MILIKI ,TERIMA KASIH
Download Black Clover Episode 1-46 Subtitle Indonesia 3GP / MP4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *